Gratis E-book over partnerkeuze-problemen en hypnotherapie

  • Partnerkeuzeproblemen en hypnotherapie E-book
  • Partnerkeuzeproblemen en hypnotherapie E-book
  • Partnerkeuzeproblemen en hypnotherapie E-book
  • Partnerkeuzeproblemen en hypnotherapie E-book
  • Partnerkeuzeproblemen en hypnotherapie E-book
Gratis E-book download

Partnerkeuzeproblemen en hypnotherapie - Door hypnotherapie tot de juiste partnerkeuze

Als bezoeker van Mental Balance Relatietherapie kunt u dit E-book gratis downloaden zonder enige verplichting; vul hiervoor uw naam en email-adres in.

In deze studie laat  hypnotherapie licht schijnen op partnerkeuzeproblemen. Om dit te onderzoeken werd de volgende onderzoeksvraag geformuleerd:
Kan opsporing en verwerking van onverwerkte conflicten en trauma’s uit de jeugd door middel van hypnotherapie een zinvolle bijdrage leveren aan een juiste partnerkeuze?

De biologische en psychologische factoren die een rol spelen bij de partnervorming tussen mannen en vrouwen, bezien vanuit verschillende disciplines, werden bekeken.

Vervolgens werd onderzocht de ontstaansgeschiedenis van foute partnerkeuzes, die veelal te vinden is in de onverwerkte gevoelsproblematiek uit de vroege jeugd.

Voor de lezer die onbekend is met hypnotherapie wordt kort uiteengezet wat moderne hypnotherapie behelst.

Een behandelplan werd ontwikkeld om mensen met partnerkeuzeproblemen tot een betere partnerkeuze te laten komen.

In het algemeen voelden cliënten zich aan het einde van het therapietraject vrijer van hun ex-partners, irrationele overtuigingen over eerdere relaties werden getransformeerd in adequatere gevoelens en gedrag, jeugdtrauma’s gerelateerd aan partnerkeuzeproblemen werden zo goed mogelijk geheeld en meer regie werd verkregen over intieme relaties. De obsessieve mate waarin partnerkeuzeproblemen hun leven beïnvloedde verminderde. Negatieve emoties als angst en verdriet over relaties namen eveneens significant af.

De in de huidige studie gepresenteerde therapie reikt mensen met partnerkeuzeproblemen bouwstenen aan voor een stabielere relatiebasis, waaruit een bevredigende relatie opgebouwd kan worden.

Ik wens u veel leesplezier met dit E-book.

Dr. Fons de Vries
Relatietherapeut

Mental Balance Relatietherapie
Darthuizerberg 49
3825 BL  Amersfoort
 

 


Captcha