Interview met PDS-therapeut Dr. Fons de Vries door de PDSB

  • Interview met PDS-therapeut Dr. Fons de Vries door de PDSB - Praktijk Mental Balance
  • Interview met PDS-therapeut Dr. Fons de Vries door de PDSB - Praktijk Mental Balance
  • Interview met PDS-therapeut Dr. Fons de Vries door de PDSB - Praktijk Mental Balance
  • Interview met PDS-therapeut Dr. Fons de Vries door de PDSB - Praktijk Mental Balance
  • Interview met PDS-therapeut Dr. Fons de Vries door de PDSB - Praktijk Mental Balance

Het doel van de Prikkelbare Darm Syndroom Belangenvereniging (PDSB) is mensen met PDS-klachten te steunen in het leven met de ziekte, onder andere door:
•Lotgenotencontact
•Voorlichting aan leden, patiënten, artsen en anderen
•Stimuleren van onderzoek naar oorzaken en behandelmethoden van PDS
•Behandeling en zorg te verbeteren, belangenbehartiging van patiënten.

Interview met PDS-therapeut Fons de Vries (Praktijk Mental Balance voor PDS-therapie) in 'Prikkels' door Leonie Phaff.
'Prikkels' is het kwartaalblad van de PDSB: Prikkelbare Darm Syndroom Belangenvereniging.

De PDSB wordt warm aanbevolen aan ieder die meer wil weten over PDS.

 

Bron: Prikkels 2016

Wie ben je?

Ik ben geboren in Amsterdam (1955), waar ik aan de Universiteit van Amsterdam biochemie heb gestudeerd. Later ben ik gepromoveerd aan de Universiteit van Utrecht, waar ik longonderzoek verrichtte. Vervolgens heb ik mij jaren met biomedische research bezig gehouden bij universiteiten, ziekenhuizen, TNO en Japanse en Amerikaanse farmaceutische bedrijven. Naast een puur biomedische belangstelling is er ook altijd een grote belangstelling geweest voor de psychologie. Uiteindelijk heb ik bij de Academie Hypnos een beroepsopleiding voor hypnotherapie en integratieve psychotherapie gevolgd met aansluitend PDS-therapie (een vorm van gespecialiseerde hypnotherapie) bij de Nederlandse Academie voor Psychotherapie.
Ik heb sinds een paar jaar een eigen praktijk in Amersfoort; Praktijk Mental Balance voor integratieve psychotherapie en PDS-therapie.  


Waarom ben je destijds lid van de PDSB geworden?

Ik heb zelf geen PDS-klachten, maar de effectiviteit van hypnotherapie bij PDS, vind ik als hypnotherapeut met een medische achtergrond fascinerend. Juist omdat deze vorm van PDS-therapie afgestemd wordt op de individuele  persoon met PDS, is deze maatwerktherapie zo succesvol. Hypnotherapie heeft helaas vaak een erg magisch imago. Dit komt onder andere door hypnotiseurs in commerciële TV-programma’s, waarbij mensen de controle over zichzelf verliezen. Hypnotherapie, inclusief PDS-therapie, is juist gericht op het versterken van de regie over jezelf. De connectie tussen lichaam en geest leert, dat veel lichaamsprocessen binnen bepaalde grenzen zijn bij te sturen door de geest. De zogenaamde hersen-darm as kun je positief beïnvloeden. Hierdoor wordt het mogelijk de motiliteit van de darmen te normaliseren.
Als vrijwilliger bij de PDSB wil ik daar voorlichting over geven, omdat ik graag mensen bijsta bij het verminderen van hun darmklachten, waardoor zij minder belemmeringen ondervinden en gemakkelijker doelen in hun leven kunnen bereiken.

Wat vind je het belangrijkste van de PDSB?

Voorlichting over PDS vind ik heel belangrijk. Niemand heeft helaas een toverstokje om PDS in een handomdraai volledig te laten verdwijnen, maar er kan vaak veel meer dan men denkt. De PDSB is een dynamische vereniging waarin lotgenoten, therapeuten, diëtisten en artsen hun kennis en ervaringen kunnen delen.

Wat doe je allemaal voor de PDSB en waarom?

Ik geef voornamelijk voorlichting over PDS-therapie als hypnotherapeut met een biomedische, wetenschappelijke achtergrond op beurzen en regiobijeenkomsten. Ik houd als therapeut de wetenschappelijke literatuur over PDS-therapie bij, maar misschien wel de belangrijkste inspiratiebron zijn mijn PDS-cliënten en mensen met PDS die ik spreek op bijeenkomsten.


Wat zijn je wensen voor de toekomst van de PDSB?

Als je bedenkt dat 10-15% van de Nederlandse bevolking PDS-klachten ondervindt, dan hoop ik dat de vereniging nog meer mensen weet te bereiken. Door voorlichting kan de vereniging mensen er bewust van maken dat er veel meer mogelijk is dan alleen er mee leren leven. Deze voorlichting kan zich primair richten op (potentiële) leden, maar tevens op huisartsen, bedrijfsartsen, diëtisten therapeuten, werkgevers, het UWV, zorgverzekeraars en de voedingsmiddelenindustrie. De belangstelling die de PDSB geniet bij MDL-artsen, kan onderzoek in ziekenhuizen, universiteiten en de farmaceutische industrie stimuleren.
Het allerbelangrijkste vind ik echter dat de vereniging een platform is voor lotgenoten, die samen streven naar het beheersbaar maken van hun darmklachten, waardoor een aangenamer leven geleid kan worden.

Dr. Fons de Vries, PDS-therapeut
Praktijk Mental Balance
 

2 augustus 2016