Knappe mensen delven onderspit als het gaat om langdurige relaties

  • Knappe mensen delven onderspit als het gaat om langdurige relaties - Praktijk Mental Balance
  • Knappe mensen delven onderspit als het gaat om langdurige relaties - Praktijk Mental Balance
  • Knappe mensen delven onderspit als het gaat om langdurige relaties - Praktijk Mental Balance
  • Knappe mensen delven onderspit als het gaat om langdurige relaties - Praktijk Mental Balance
  • Knappe mensen delven onderspit als het gaat om langdurige relaties - Praktijk Mental Balance

Wie knap is, mag in de handen knijpen: Moeder Natuur heeft zichtbaar extra haar best gedaan! 
Minder knappe mensen mogen zich nog méér in de handen knijpen: voor hen geldt dat wie het laatst lacht, het best lacht. Want: als het om langdurige relaties gaat zijn minder knappe mensen uiteindelijk beter af dan knappe mensen. 
Het lijkt een redenering die niet klopt maar wie alle zaken op een rijtje zet, komt tot de conclusie dat knappe mensen beter zijn in kortdurende relaties (dus niet in langdurig samenwonen of een huwelijk) en dat minder knappe mensen de echte hoogvliegers zijn in langdurige relaties. 
Het is niet de eerste de beste die dit na onderzoek heeft aangetoond. Immers prof. dr. John R. Buri is in de VS de deskundigste ‘liefdes- en huwelijksdokter’. In het tijdschrift Psychology Today van april 2011 meldt hij zijn bevindingen. 
Knap zijn heeft ontegenzeggelijk veel voordelen: als er problemen zijn krijg je eerder hulp, je krijgt eerder een baan en als je ook nog eens crimineel bent krijg je een lagere straf. Knappe studenten worden als intelligenter dan gemiddeld beschouwd. Minder knappe studenten krijgen het ‘stempel’ niet al te intelligent te zijn. 
Het waait knappe mensen aan: ze kunnen gemakkelijker een relatie beginnen, ze hebben meer keuze. Maar dat is meteen wat hen vroeg of laat opbreekt: doordat het zo gemakkelijk is een relatie te beginnen, is het ook gemakkelijk de relatie te beëindigen – want de volgende relatie staat al bijna op het punt van beginnen. Dr. Buri haalt een uitspraak aan van de Engelse schrijfster Mary Astell: ‘De persoon die slechts (of vooral) kiest voor schoonheid, zal na verloop van tijd om dezelfde reden tot een andere keuze komen’. 
Mary Astell schetst hiermee het grote probleem van knappe mensen: omdat het ze aanwaait, hoeven ze niet hun best te doen voldoende sociale vaardigheden te leren en bovendien hebben ze te weinig karakterkwaliteiten om een relatie wel lang te laten duren. 
Van degenen die minder knap zijn wordt een grotere inzet gevraagd bij het aangaan van relaties - en bovendien zijn ze beter wat betreft betrouwbaarheid en doorzettingsvermogen. Uiteindelijk is dit de basis voor het gaan samenwonen of een huwelijk. De conclusie is duidelijk: minder knappe mensen zijn uiteindelijk altijd beter af. 
Dus: knappe mensen zijn uiteindelijk altijd slechter af. 

17 juni 2013