Partnerkeuze-problemen en hypnotherapie

  • Partnerkeuze-problemen en hypnotherapie - Praktijk Mental Balance
  • Partnerkeuze-problemen en hypnotherapie - Praktijk Mental Balance
  • Partnerkeuze-problemen en hypnotherapie - Praktijk Mental Balance
  • Partnerkeuze-problemen en hypnotherapie - Praktijk Mental Balance
  • Partnerkeuze-problemen en hypnotherapie - Praktijk Mental Balance

Wie een partnerrelatie wil opbouwen moet een relatie met zichzelf kunnen onderhouden. Wie van iemand wil houden moet ook van zichzelf kunnen houden. En dan nog zal een relatie niet rimpelloos verlopen. ‘Liefde’ mag dan volgens het woordenboek een zelfstandig naamwoord zijn, de praktijk leert dat het een werkwoord is. Relaties behoeven continue bijstelling en onderhoud, zeker in een tijd waarin alles snel verandert. Om een stabiele relatie te kunnen opbouwen, die ook stormen kan doorstaan, is een solide basis noodzakelijk. De soliditeit van deze relatiebasis wordt gevormd door de stabiliteit van beide partners. Wie streeft naar zijn eigen perfectie en zoekt naar de perfecte partner zal waarschijnlijk erg lang moeten wachten en of die geliefde nog in dit leven verschijnt is de vraag. Aan de andere kant kan het opsporen en verwerken van conflicten, trauma’s en hechtingsstoornissen uit de jeugd zinvol zijn voor het aantrekken van de juiste partner en het opbouwen van een gelukkige en stabiele liefdesrelatie.
     Relatietherapie moet vaak de brokstukken van relaties proberen te lijmen. Soms lukt dat, soms ook niet en vaak is de glans van de relatie hierdoor verdwenen. Over relatietherapie is veel geschreven, over het voorkomen van partnerkeuzeproblemen en over de preventie van relatieproblemen heel wat minder. Veel therapeuten houden zich bezig met het helen van relaties, echter maar weinig hulpverleners wagen zich aan het voorkomen van relatieproblemen. Dat is ook niet verwonderlijk, want de valkuilen voor deze problemen liggen niet aan de oppervlakte. Ze liggen diep verscholen in het onbewuste en de problematiek is complex en weinig eenduidig. Om stoornissen die ten grondslag liggen aan partnerkeuzeproblemen te benaderen is hypnotherapie, een therapievorm die door middel van trance contact maakt met het onbewuste, een logische keuze.
      De cruciale onderzoeksvraag in de studie “Partnerkeuzeproblemen en hypnotherapie - Door hypnotherapie tot de juiste partnerkeuze” (Dr. Fons de Vries, Academie Hypnos) luidde: Hoe kan opsporing en verwerking van onverwerkte conflicten en trauma’s uit de jeugd door middel van hypnotherapie een zinvolle bijdrage leveren aan een juiste partnerkeuze? Hierbij werd een therapie ontwikkeld om mensen met partnerkeuzeproblemen tot een betere partnerkeuze te laten komen. De deelnemende cliënten met partnerkeuzeproblemen hadden allen een jeugdachtergrond gekarakteriseerd door onveilige hechting met de ouders. Dit stemt overeen met onderzoek van Hazan (1987), waaruit bleek dat hechtingsproblemen in de vroege jeugd later vaak leiden tot instabiele liefdesrelaties. De psycholoog Barelds (2003) onderzocht invloeden van persoonlijkheidseigenschappen op partnerrelaties en signaleerde dat een hoge score voor neuroticisme en een lage voor extraversie vaak leidt tot instabiele relaties met weinig relatiesatisfactie. Bij de deelnemende mannelijke cliënten konden deze twee risicovolle persoonlijkheidsdomeinen inderdaad worden herkend, maar bij de onderzochte vrouwelijke cliënten niet. In een behandelplan van in principe zes sessies bestaande uit hypnotherapie aangevuld met NLP en cognitieve gedragstherapie werd het volgende bereikt.
In het algemeen voelden cliënten zich aan het einde van het therapietraject vrijer van hun ex-partners, irrationele overtuigingen over eerdere relaties werden getransformeerd in adequatere gevoelens en gedrag, jeugdtrauma’s gerelateerd aan partnerkeuzeproblemen werden zo goed mogelijk geheeld, mentale relaties met ouders werden hernieuwd en meer regie werd verkregen over persoonlijkheidsdelen die betrokken zijn bij intieme relaties. De obsessieve mate waarin partnerkeuzeproblemen hun leven beïnvloedde verminderde. Negatieve emoties als angst en verdriet over relaties namen eveneens significant af. Soms nam het vertrouwen in het vinden van een bevredigende relatie toe. 
De in de huidige studie gepresenteerde therapie reikt mensen met partnerkeuzeproblemen bouwstenen aan voor een stabielere relatiebasis, waaruit een bevredigende relatie opgebouwd kan worden. Het behandelplan wordt reeds succesvol gebruikt in relatietherapie bij Praktijk Mental Balance.

Dr. Fons de Vries
Relatietherapeut
Hypnotherapeut

Relatietherapie Mental Balance
Amersfoort (Vathorst), Utrecht en Gooi e.o. 

24 november 2016