Transpersoonlijke en transgenerationele therapie

  • Transpersoonlijke en transgenerationele therapie - Praktijk Mental Balance
  • Transpersoonlijke en transgenerationele therapie - Praktijk Mental Balance
  • Transpersoonlijke en transgenerationele therapie - Praktijk Mental Balance
  • Transpersoonlijke en transgenerationele therapie - Praktijk Mental Balance
  • Transpersoonlijke en transgenerationele therapie - Praktijk Mental Balance

De transpersoonlijke psychologie houdt zich bezig met alles wat voorbij het persoonlijke gaat. Dat kan spiritueel zijn, maar ook te maken hebben met algemene zingeving, bewustzijn van bijzondere werkelijkheden en intuïtie. Het betreft een gebied dat in de 'gewone' psychologie nog niet altijd tot zijn recht komt. De transpersoonlijke psychologie brengt de gevestigde psychologie en diverse mystieke, religieuze, esoterische en wijsgerige stelsels bij elkaar. Als wetenschappelijke stroming kwam zij eind jaren zestig in de V.S. voort uit de daar bestaande humanistische psychologie. Onder anderen Maslow, Assagioli, Frankl, Charles Tart en Trungpa schreven erover. Inmiddels zijn er over de hele wereld mensen en instituten die zich ermee bezighouden. Het boek 'Transpersoonlijke therapie'van David Grabijn is de eerste oorspronkelijk Nederlandse inleiding over transpersoonlijke psychologie. De auteurs gaan uit van integratie op het persoonlijke vlak, waarvandaan in maatschappelijke zin en in individuele zin een ontwikkeling in het transpersoonlijke kan volgen. Zij beschrijven praktische toepassingen in gezondheidszorg, therapie en onderwijs. David Grabijn studeerde psychologie aan de Universiteit van Amsterdam.

Meer weten over transpersoonlijke en transgenerationele therapie...

3 november 2023