Waarom een NBVH®-therapeut?

  • Waarom een NBVH®-therapeut? - Praktijk Mental Balance
  • Waarom een NBVH®-therapeut? - Praktijk Mental Balance
  • Waarom een NBVH®-therapeut? - Praktijk Mental Balance
  • Waarom een NBVH®-therapeut? - Praktijk Mental Balance
  • Waarom een NBVH®-therapeut? - Praktijk Mental Balance

Kiwa (certificerende Instelling) heeft in opdracht van RBCZ de NBVH recentelijk getoetst op de eisen die de RBCZ stelt aan hun beroepsverenigingen.  Het resultaat van de visitatie was positief en er zijn geen tekortkomingen geconstateerd.

De circa 400 NBVH-leden zijn opgeleid op minimaal HBO-niveau en voldoen aan strenge eisen. Jaarlijks wordt hun licentie na zorgvuldige controle vernieuwd.

Praktijk Mental Balance is gecertificeerd lid van zowel de NBVH als de RBCZ.

Dr. Fons de Vries
Praktijk Mental Balance

15 januari 2022