Welke therapeut is per 1-1-2017 legaal of illegaal?

  • Welke therapeut is per 1-1-2017 legaal of illegaal? - Praktijk Mental Balance
  • Welke therapeut is per 1-1-2017 legaal of illegaal? - Praktijk Mental Balance
  • Welke therapeut is per 1-1-2017 legaal of illegaal? - Praktijk Mental Balance
  • Welke therapeut is per 1-1-2017 legaal of illegaal? - Praktijk Mental Balance
  • Welke therapeut is per 1-1-2017 legaal of illegaal? - Praktijk Mental Balance

Er verandert veel per 1 januari 2017. De overheid wil dat iedereen kwaliteitszorg krijgt. Daarom heeft de overheid wettelijk vastgelegd wat kwaliteitszorg precies inhoudt. En wat er dient te gebeuren als mensen een klacht hebben over deze zorg. Dit staat in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (WKKGZ).

Er zullen helaas de nodige therapeuten zijn die per 1 januari a.s. illegaal bezig zijn, omdat ze niet (meer) voldoen aan de verzwaarde eisen van de WKKGZ. Er zijn helaas hypnotiseurs - zich hypnotherapeut noemend – die schermen met gewichtig klinkende (internationale) Keurmerken voor hypnotherapie of hypnose, welke van nul en generlei waarde zijn. Hoe prikt u hier doorheen?

Allereerst kijk of therapeut vergoed wordt door de Zorgverzekeraars; als dit niet het geval is, dan is de kans groot dat u te maken heeft met een charlatan. Alleen therapeuten met toereikende kwalificaties (minimaal HBO+ opleiding, intervisie, verplichte jaarlijkse bijscholing, verzwaarde medische( basis)kennis worden nog vergoed.

Kijk dus altijd of Zorgverzekeraars de therapeut vergoeden. Als dit het geval is dan bent u bijna zeker dat u in zee gaat met een legale therapeut. Als u 100% zeker wilt zijn, check dan tevens of de therapeut is aangesloten bij de beroepsvereniging NBVH en ook toegelaten is tot de RBCZ en SCAG.
Het laten behandelen door een illegale therapeut is meestal slecht voor de portemonnee (geen vergoedingen), zorgkwaliteit, in strijd met de wet en vaak zelfs gevaarlijk.

Ik wens u een goede therapie door een legale therapeut!

Dr. Fons de Vries
Praktijk Mental Balance
Amersfoort-Utrecht, Gooi e.o.

Erkende therapeut door Zorgverzekeraars, NBVH, RBCZ en SCAG
 

30 december 2016